B2B.net Spółka Akcyjna

Kopernik Office Buildings, wejście E,
Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa
tel. 22 42 76 371 lub 791 003 666

KRS: 0000387063
NIP: 5711707392
Regon: 280613330
Kapitał zakł.: 1 360 000,00 PLN
wpłacony w całości

Ask for training

Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Newsletter
Discount 10% on training, actual trainings and promotions information