Microsoft Access - zaawansowany
Dział obsługi szkoleń
22 42 76 370
533 317 612

Bazy Danych

Microsoft Access - zaawansowany

Data do uzgodnienia
Cała Polska
2 dni

Szkolenie przeznaczone dla osób, które znają podstawy działania Microsoft Access i chciałyby pogłębić jego znajomość, a także uzupełnić braki lub poznać nowe funkcje. Prowadzone w formie warsztatów praktycznych oraz wykładów teoretycznych.

Dla kogo?

 • Analitycy przetwarzający duże ilości danych, pracownicy działów personalnych, księgowości i analiz • Osoby tworzące wykresy i raporty seryjne w oparciu o różnorodne źródła informacji
 • Pracownicy, których zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie dużych ilości danych

Korzyści dla uczestnika:

 • Umiejętność korzystania z danych pochodzących z różnych źródeł
 • Tworzenie formularzy do interakcji z użytkownikiem oraz rozbudowanych raportów
 • Udostępnianie wybranych danych współpracownikom
 • Umiejętność tworzenia profesjonalnych aplikacji użytkowych

Korzyści dla organizacji:

 • Skrócenie czasu podejmowania decyzji
 • Zwiększenie możliwości w zakresie interpretacji posiadanych danych
 • Automatyzacja przy tworzeniu zrozumiałych, profesjonalnych raportów i zestawień
 • Podniesienie efektywności pracy związanej z tworzeniem raportów i zestawień
 • Podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych danych

Skorzystaj z:
– Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej – OPEN
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
i uzyskaj finansowanie na szkolenie.[:en]Szkolenie przeznaczone dla osób, które znają podstawy działania Microsoft Access i chciałyby pogłębić jego znajomość, a także uzupełnić braki lub poznać nowe funkcje. Prowadzone w formie warsztatów praktycznych oraz wykładów teoretycznych.

Dla kogo?

 • Analitycy przetwarzający duże ilości danych, pracownicy działów personalnych, księgowości i analiz • Osoby tworzące wykresy i raporty seryjne w oparciu o różnorodne źródła informacji
 • Pracownicy, których zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie dużych ilości danych

Korzyści dla uczestnika:

 • Umiejętność korzystania z danych pochodzących z różnych źródeł
 • Tworzenie formularzy do interakcji z użytkownikiem oraz rozbudowanych raportów
 • Udostępnianie wybranych danych współpracownikom
 • Umiejętność tworzenia profesjonalnych aplikacji użytkowych

Korzyści dla organizacji:

 • Skrócenie czasu podejmowania decyzji
 • Zwiększenie możliwości w zakresie interpretacji posiadanych danych
 • Automatyzacja przy tworzeniu zrozumiałych, profesjonalnych raportów i zestawień
 • Podniesienie efektywności pracy związanej z tworzeniem raportów i zestawień
 • Podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych danych
Zakres szkolenia

Zasady projektowania baz danych

 • Planowanie aplikacji – schemat i przeznaczenie
 • Normalizacja baz danych – postacie normalizacji
 • Tworzenie relacji, indeksów i kluczy w widoku projektu tabeli
 • Tworzenie tabel w oparciu o widok projektu
 • Wartości domyślne i kontrola poprawności danych na poziomie komórki i całej tabeli
 • Pola kombi jako źródła danych dla pól tabeli
 • Zaawansowane relacje

Rozbudowane kwerendy wybierające

 • Kwerendy oparte na wielu tabelach
 • Sprzężenia w kwerendzie – lewe, prawe i iloczyn kartezjański
 • Konwersja danych podczas wykonywania kwerendy
 • Funkcje logiczne i sprawdzające z uwzględnieniem wartości pustych
 • Kwerendy parametryczne
 • Podstawowe polecenia w kwerendach w widoku SQL
 • Optymalizacja wykonania kwerendy
 • Pobieranie danych z zewnętrznych źródeł – import, eksport i łączenie

Kwerendy akcji – zaawansowanie operacje na danych

 • Aktualizacja określonych danych w tabelach z użyciem kwerend aktualizujących
 • Usuwanie określonych danych z użyciem kryteriów
 • Tworzenie mechanizmów aktualizujących i transferujących dane z i do bazy danych
 • Użycie kwerend akcji do aktualizacji danych z plików zewnętrznych
 • Kryteria funkcje i zastosowanie w ich tworzeniu konstruktora wyrażeń
 • Kwerendy krzyżowe a tabele przestawne w Accessie

Projektowanie formularzy

 • Zasady tworzenia poprawnych formularzy i konstruowania interfejsu użytkownika
 • Typy formularzy standardowe (pojedynczy, ciągły i tabelaryczny) i łączone (formularz dzielony)
 • Formanty formularza ich formatowanie i łączenie ze źródłem danych
 • Zaawansowane źródła danych dla formularza, kwerendy oparte na wielu tabelach
 • Przekazywanie wartości z formularza do kwerendy
 • Kwerenda z parametrem jako źródło danych dla formularza
 • Formularz nadrzędny i podrzędny – tworzenie powiązań między nimi
 • Programowanie zachowania formantów z użyciem makr osadzonych
 • Akcje i obsługa zdarzeń w formularzu

Projektowanie raportów

 • Projektowanie i tworzenie poprawnych raportów od strony logicznej (dane) i graficznej (formatowanie)
 • Formanty (pola tekstowe, etykiety, elementy graficzne) i ich zastosowania w raportowaniu
 • Wykorzystanie zaawansowanych formantów opartych o funkcje agregujące w polach obliczeniowych
 • Sekcje raportu – nagłówek, szczegóły, stopki i podsumowania
 • Raporty agregujące i zliczające
 • Zagnieżdżanie w raporcie innego raportu i formularz jako element raportu
 • Korespondencja seryjna z użyciem raportu – wykres seryjny i tabele zagnieżdżone

Makra i automatyzacja pracy z użyciem Microsoft Access

 • Tworzenie makr i zarządzanie nimi
 • Automatyzacja codziennych czynności z użyciem makr, obsługa autostartu makr
1100 zł netto
Rejestracja

Możliwość zaproponowania innego terminu szkolenia.

Dział obsługi szkoleń
22 42 76 370
533 317 612
 • Udało mi się przemycić na warsztatach problem z pracy i rozwiązać go z pomocą trenera. Wielki ukłon dla mojej grupy, która się na to zgodziła i również zaangażowała w pomoc

  Antek
 • No tak wysokiego poziomu to się nie spodziewałem. Niby „płacę i wymagam” ale nie wiedziałem, że mogę wymagać aż tyle! Oj wysoko podnieśliście poprzeczkę konkurencji

  @ Pozytywnie Zaskoczony
Skantaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy w wyborze? Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące szkoleń.
Będziemy również wdzięczni za propozycje tematów, terminów i miejsc szkoleń.

Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo